سوسیس گوشت گوساله زلزله گلستان روز گذشته

سوسیس گوشت گوساله: زلزله گلستان روز گذشته گلستان حوادث قاچاق کشف

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی ناتو به جای زیاد کردن بودجه، دشمن های خود را کم کردن دهد / آشنا

ناتو به جای زیاد کردن بودجه، دشمن های خود را کم کردن دهد. کشور عزیزمان ایران ترساندن اروپا نیست بلکه سد استواری است در برابر تهدیدات تروریسم و باندهای تبه کار

ناتو به جای زیاد کردن بودجه، دشمن های خود را کم کردن دهد / آشنا

آشنا: ناتو به جای زیاد کردن بودجه، دشمن های خود را کم کردن دهد

عبارات مهم : اروپا

مشاور فرهنگی مدیر جمهور نوشت: ناتو به جای زیاد کردن بودجه، دشمن های خود را کم کردن دهد.

به گزارش ایسنا، حسام الدین آشنا در در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

ناتو به جای زیاد کردن بودجه، دشمن های خود را کم کردن دهد / آشنا

ناتو به جای زیاد کردن بودجه، دشمن های خود را کم کردن دهد. کشور عزیزمان ایران ترساندن اروپا نیست بلکه سد استواری است در برابر تهدیدات تروریسم و باندهای تبه کار در اینسو و آنسوی مدیترانه.

اروپا به جای تسلیم در برابر باج خواهی ترامپ راه ارزان تری جهت تامین امنیت خود دارد: کمک به صلح سازی و بازسازی منطقه.

ناتو به جای زیاد کردن بودجه، دشمن های خود را کم کردن دهد. کشور عزیزمان ایران ترساندن اروپا نیست بلکه سد استواری است در برابر تهدیدات تروریسم و باندهای تبه کار

واژه های کلیدی: اروپا | تامین امنیت | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog