سوسیس گوشت گوساله زلزله گلستان روز گذشته

سوسیس گوشت گوساله: زلزله گلستان روز گذشته گلستان حوادث قاچاق کشف

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آیا تهیه نسخه فارسی برجام به نفع کشور عزیزمان ایران تمام می‌شد؟

فرض کنیم کشورهای حاضر در برجام و براساس بند ۳۷ برجام جهت حل اختلاف خود بین متن فارسی و انگلیسی به شورای امنیت شرکت ملل مراجعه نمایند. بر اساس قوانین شرکت ملل، ز

آیا تهیه نسخه فارسی برجام به نفع کشور عزیزمان ایران تمام می‌شد؟

آیا تهیه نسخه فارسی برجام به نفع کشور عزیزمان ایران تمام می شد؟

عبارات مهم : ایران

فرض کنیم کشورهای حاضر در برجام و براساس بند ۳۷ برجام جهت حل اختلاف خود بین متن فارسی و انگلیسی به شورای امنیت شرکت ملل مراجعه نمایند. بر اساس قوانین شرکت ملل، زبان فارسی به عنوان زبان رسمی این شرکت آشنا شده است نیست و عملا شورای امنیت فقط متن انگلیسی را به رسمیت می شناخت. از این جهت نیز متن فارسی برجام نه تنها گره گشا نبود بلکه موجب بروز اختلاف و تضییع حق کشور عزیزمان ایران می شد.

به گزارش انتخاب؛«در روزهای اخیر و با انتقاد دکتر علی اکبر ولایتی، عضو کمیته نظارت بر برجام، در خصوص لزوم نگارش فارسی متن برجام دوباره بحث در خصوص این معاهده بین المللی اوج گرفته هست. در این مجال قصد داریم از منظر حقوقی، شرایط نگارش متن برجام به زبان فارسی را بررسی کنیم.

پیش از هر چیز باید بدانیم، از منظر حقوق بین المللی و بر اساس “کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، حقوق معاهدات”، برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) یک «معاهده بین المللی» هست، از این رو می توان در خصوص زبان نگارش برجام به این معاهده ارجاع داد. بر اساس بخش دوم، فصل سوم، ماده ۳۳، بند ۲ معاهده وین، “متن معاهده به زبانی غیر از زبان هایی که اعتبار معاهده به آنها تصدیق شده است است تنها در صورتی معتبر محسوب خواهد شد که معاهده آن را آینده نگری کرده باشد، یا طرف های متعهد آن گونه که توافق کرده باشند.”

آیا تهیه نسخه فارسی برجام به نفع کشور عزیزمان ایران تمام می‌شد؟

از این رو جهت نگارش متن برجام به زبان فارسی یا هر زبان دیگری اولا باید در خود برجام به وجود متون دیگر اشاره می شد ثانیا دیگر ذینفعان برجام باید آن را به عنوان متن معتبر قبول داشته باشند.

علاوه بر آن بر اساس بخش پنجم، فصل هفتم، ماده ۷۷ این معاهده، جهت تهیه متن قابل استناد به زبان های دیگر، نیاز به تشکیل یک «هیات امنا» از طرفین هر معاهده است.

فرض کنیم کشورهای حاضر در برجام و براساس بند ۳۷ برجام جهت حل اختلاف خود بین متن فارسی و انگلیسی به شورای امنیت شرکت ملل مراجعه نمایند. بر اساس قوانین شرکت ملل، ز

بر اساس متن برجام، نسخه غیر انگلیسی جهت برجام تعیین نشده است ولی ممکن است اشکال جناب ولایتی و دیگران به همین توصیه باشد که آیا در متن برجام یک نسخه فارسی آینده نگری نشده هست. جهت پاسخ به این پرسش اجازه دهید فرض کنیم قرار بود یک متن فارسی در کنار متن انگلیسی مورد استناد قرار گیرد. چه اتفاقی می افتاد؟

اولین شرط تهیه متن فارسی برجام این است که باید تمام طرفین و ذینفعان برجام وجود متن فارسی را بپذیرند. با توجه به تعدد و تنوع ذینفعان برجام، پذیرش این امر به نوعی غیر ممکن بوده و توجیه لزوم وجود متن فارسی به مذاکراتی در سطح تهیه متن مهم برجام نیاز داشت!

مضافا این که در این شرایط ممکن بود بقیه کشورها نیز به فکر تهیه متن برجام به زبان خود می افتادند و باید ۶ نسخه از برجام (انگلیسی، فارسی، آلمانی، فرانسوی، چینی، روسی) تهیه می شد. در چنین وضعیتی اگر اختلافی بین متون رخ می داد کدام متن و چگونه مورد استناد قرار می گرفت؟ بعلاوه جدا از اینکه ماه ها باید وقت صرف تطبیق ترجمه ها می شد و زمینه جهت برطرف اختلافات و چانه زنی ها بر سر ترجمه فراهم می شد، نهایتا به مانند اکثر توافقاتی که همواره بین کشور عزیزمان ایران و یک کشور غیر انگلیسی زبان امضا می شود، باید یک نسخه انگلیسی هم اضافه شده است و توافق می شد که در صورت اختلاف در ترجمه، متن انگلیسی مرجع باشد. مورد نیاز به ذکر هست، با آن که شرکت ملل متحد ۶ زبان رسمی دارد، ولی هنگامی که مذاکرات به بحث های دقیق روی متن می رسد، فقط یک متن مبنای مذاکره است که سالهاست زبان متن مذاکره، انگلیسی است.

آیا تهیه نسخه فارسی برجام به نفع کشور عزیزمان ایران تمام می‌شد؟

شرط دوم این است که «هیات امنا» جهت تهیه متن فارسی برجام تشکیل گردد. از آنجا که بین هفت کشور ذینفع برجام، فقط کشور عزیزمان ایران از زبان فارسی استفاده می نماید ترکیب و افراد موثر دراین هیات امنا خود محل اختلاف اساسی بود. حتی در شرایطی که از هر طرف حداقل یک نفر به عنوان امین معرفی شود رای کشور عزیزمان ایران در برابر دیگر ذینفعان، یک به شش است و متن فارسی مطلوب دیگر کشورها، مرجع قرار خواهد گرفت.

همانگونه که شرح داده شد درصورت اصرار کشور عزیزمان ایران به تهیه نسخه فارسی و قابل استناد برجام، شرایط بسیار پیچیده ای رخ می داد که در صورت بروز اختلاف بین متون، شرایط به نفع کشور عزیزمان ایران رقم نمی خورد.

فرض کنیم کشورهای حاضر در برجام و براساس بند ۳۷ برجام جهت حل اختلاف خود بین متن فارسی و انگلیسی به شورای امنیت شرکت ملل مراجعه نمایند. بر اساس قوانین شرکت ملل، ز

حال فرض کنیم هم ذینفعان برجام به نگارش فارسی متن برجام رضایت دهند و هم متن فارسی به نحوی تهیه گردد، مرجع حل اختلاف کدام متن خواهد بود؟

بر اساس بخش دوم، فصل سوم، ماده ۳۳، بند ۴ معاهده وین در این شرایط “معنایی برگزیده خواهد شد که نظر به عنوان و نشانه معاهده عالی ترین تلفیق را بین متون مزبور بر قرار می سازد.” این یعنی اختلاف بین متون تقریبا لاینحل باقی مانده و با توجه به ترکیب شش در برابر یک دیگر دینفعان و ایران، عملا دست دیپلمات های کشور در به کرسی نشاندن نظر خود، خالی می ماند.

آیا تهیه نسخه فارسی برجام به نفع کشور عزیزمان ایران تمام می‌شد؟

از طرف دیگر فرض کنیم کشورهای حاضر در برجام و براساس بند ۳۷ برجام جهت حل اختلاف خود بین متن فارسی و انگلیسی به شورای امنیت شرکت ملل مراجعه نمایند. بر اساس قوانین شرکت ملل، زبان فارسی به عنوان زبان رسمی این شرکت آشنا شده است نیست و عملا شورای امنیت فقط متن انگلیسی را به رسمیت می شناخت. از این جهت نیز متن فارسی برجام نه تنها گره گشا نبود بلکه موجب بروز اختلاف و تضییع حق کشور عزیزمان ایران می شد.

از منظر دیگر، طبق بند ۳ همین ماده، در شرایطی که باز معنایی کلمات محل اختلاف باشد می توان به “قواعد بین المللی مرتبط” رجوع کرد. به عنوان مثال چنانچه در معنای کلمه Lift در برجام اختلافی ایجاد شود کشور عزیزمان ایران به آسانی می تواند به قطعنامه های شرکت ملل که از این کلمه به معنای “لغو تحریم” استفاده شده است استناد نماید در حالی که چنانچه متن فارسی وجود داشته باشد این ارجاع، قابل استناد نیست.

لذا همانگونه که ملاحظه شد حتی با فرض آینده نگری نگارش متن فارسی برجام در این معاهده، وجود این متن نه تنها منفعتی نداشت بلکه محل بروز اختلافات اساسی و دردسرهای دیپلماتیک فراوان خواهد شد.

چنانچه صرف وجود متن فارسی از برجام جهت مصارف داخلی و بحثهای کارشناسی مد نظر باشد که وزارت خارجه، نسخه فارسی برجام را منتشر کرده و در دسترس است.

در آخر خاطر نشان می شود؛ وجود متون متعدد گرچه از نظر معاهده وین به رسمیت آشنا می شود ولی به علت بروز همین پرسشها عملا استفاده نمی شود و ذینفعان معاهدات، مخصوصا معهاداتی با چندینه ذینفع، ترجیح می دهند با یک زبان مشترک(معمولا انگلیسی) به نگارش معاهدات بپردازند. لذا قیاس جناب ولایتی در مقایسه برجام با ترکمانچای در وجود متن فارسی عملا مع الفارق است.»

واژه های کلیدی: ایران | فارسی | اختلاف | انگلیسی | انگلیسی | اختلافات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog