سوسیس گوشت گوساله زلزله گلستان روز گذشته

سوسیس گوشت گوساله: زلزله گلستان روز گذشته گلستان حوادث قاچاق کشف

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری بازداشت بازیگر زن به اتهام همدستی در قاچاق جنسی

به گزارش خبرآنلاین، آلیسون ماک بازیگر زن آمریکایی متهم شده است است که در پوشش جذب افراد جهت گروه های مشاوره آن ها را وارد بازار بهره کشی جنسی می کرده است.

بازداشت بازیگر زن به اتهام همدستی در قاچاق جنسی

بازداشت بازیگر زن به اتهام همدستی در قاچاق جنسی

عبارات مهم : همکاری

آلیسون ماک بازیگر زن آمریکایی به اتهام همکاری در قاچاق جنسی زنان بازداشت شد.

به گزارش خبرآنلاین، آلیسون ماک بازیگر زن آمریکایی متهم شده است است که در پوشش جذب افراد جهت گروه های مشاوره آن ها را وارد بازار بهره کشی جنسی می کرده است.

او متهم به همکاری با گروهی است که رهبری آن را کیث رینر به عهده دارد. این گروه مدعی است که جهت موفقیت در زندگی به افراد مشاوره می دهد. رهبر گروه نیز در مکزیک بازداشت شده است است.

بازداشت بازیگر زن به اتهام همدستی در قاچاق جنسی

آلیسون ماک متهم است که در اغفال زنان جهت بهره کشی جنسی و سوءاستفاده با این گروه همکاری داشته است.

او تمام اتهامات را رد کرده و با حکم قاضی به قید وثیقه آزاد شده است است.

به گزارش خبرآنلاین، آلیسون ماک بازیگر زن آمریکایی متهم شده است است که در پوشش جذب افراد جهت گروه های مشاوره آن ها را وارد بازار بهره کشی جنسی می کرده است.

دادستان ناحیه شرق نیویورک در این باره گفته است: «آلیسون ماک زنان را به حلقه ای وارد می کرد که در ظاهر گروهی جهت مشاوره به زنان بود ولی در حقیقت ساخته و در اختیار کیث رینر بود.»

این بازیگر در صورت اثبات اتهام با مجازات ۱۵ سال زندان روبه رو خواهد شد. آلیسون ماک بیش از همه جهت بازی در سریال «اسمالویل» آشنا شده است است.

بازداشت بازیگر زن به اتهام همدستی در قاچاق جنسی

واژه های کلیدی: همکاری | بازیگر | مشاوره | بازداشت | زن آمریکایی | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog